۩ شگفتی ساز ۩ مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز

کار مجازی شگفتی ساز

شگفتی ساز,استاد آراسته,محمد امین آراسته,مرکز آموزش مجازی,آموزش,آموزش مجازی,آموزش مجازی شگفتی ساز,کار مجازی شگفتی ساز,استاد محمد امین آراسته,

شگفتی ساز,استاد آراسته,محمد امین آراسته,مرکز آموزش مجازی,آموزش,آموزش مجازی,آموزش مجازی شگفتی ساز,کار مجازی شگفتی ساز,استاد محمد امین آراسته,

کار مجازی شگفتی ساز

دوره ارتقا مهارت های مربی گری و تدریس آغاز میشود

این دوره طی شش ماه برگزار میشود.

 

سرفصل ها و عناوین دوره پیرامون مهارت های مربی گری از جمله روش های تدریس و الگوهای تدریس میباشد.

 


جزئیات بیشتر: میزکار سطح چهار تا سطح یک

 

 

مرکز آموزش و کار مجازی شگفتی ساز