۩ شگفتی ساز ۩ مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز

مرکز آموزش و کار شگفتی ساز

شگفتی ساز,مرکز آموزش و کار شگفتی ساز,

شگفتی ساز,مرکز آموزش و کار شگفتی ساز,

مرکز آموزش و کار شگفتی ساز

راهنمایی و مشاوره در مرکز آموزش و کار مجازی شگفتی ساز

مهم ترین قدم، انتخاب هدف و مسیر است. در مرکز آموزش و کار مجازی شگفتی ساز، بخش های مختلفی وجود دارد. از مهم ترین بخش های مرکز شگفتی ساز، بخش راهنمایی و مشاوره است.

 

شما می توانید در میزکار خود، به نام کاربری berke پیام دهید و درخواست مشاوره خود را با ذکر جزئیات مورد نظر، ارائه کنید. همچنین ایمیل رونوشت به shegeftisaz.ir@gmail.com ارسال نمایید تا در اسرع وقت راهنمایی و مشاوره خود را دریافت کنید.

 

مرکز آموزش و کار شگفتی ساز