۩ شگفتی ساز ۩ مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز

مراسم رونمایی با حضور استاد آراسته

محمد امین آراسته,شگفتی ساز,مرکز آموزش و کار مجازی شگفتی ساز,استاد محمد امین آراسته,فرایند ثبت نام شگفتی ساز,مراسم رونمایی شگفتی ساز,مراسم رونمایی با حضور استاد آراسته,shegeftisaz,shegeftisaz.ir,

محمد امین آراسته,شگفتی ساز,مرکز آموزش و کار مجازی شگفتی ساز,استاد محمد امین آراسته,فرایند ثبت نام شگفتی ساز,مراسم رونمایی شگفتی ساز,مراسم رونمایی با حضور استاد آراسته,shegeftisaz,shegeftisaz.ir,

مراسم رونمایی با حضور استاد آراسته

فرایند ثبت نام تا دریافت مدرک و ارتقا با حضور استاد محمد امین آراسته رونمایی شد.

فرایند شفاف، واضح، بهینه شده و یکپارچه فعالیت های مخاطبان، در مراسمی با حضور استاد محمد امین آراسته،بنیان گذار و مدیرکل محترم شگفتی ساز رونمایی شد.

در این مراسم، پس از ارائه گزارش توسط مسئولان مربوطه، استاد آراسته بیان داشتند:

بهینه سازی فرایندها و برنامه داشتن برای هر فعالیت، از ویژگی های مهم شگفتی ساز است.

مرکز آموزش و کار مجازی شگفتی ساز