۩ شگفتی ساز ۩ مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز

فرایند ثبت نام شگفتی ساز

محمد امین آراسته,شگفتی ساز,مرکز آموزش و کار مجازی شگفتی ساز,استاد محمد امین آراسته,فرایند ثبت نام شگفتی ساز,مراسم رونمایی شگفتی ساز,مراسم رونمایی با حضور استاد آراسته,shegeftisaz,shegeftisaz.ir,

محمد امین آراسته,شگفتی ساز,مرکز آموزش و کار مجازی شگفتی ساز,استاد محمد امین آراسته,فرایند ثبت نام شگفتی ساز,مراسم رونمایی شگفتی ساز,مراسم رونمایی با حضور استاد آراسته,shegeftisaz,shegeftisaz.ir,

فرایند ثبت نام شگفتی ساز

فرایند ثبت نام تا دریافت مدرک و ارتقا با حضور استاد محمد امین آراسته رونمایی شد.

فرایند شفاف، واضح، بهینه شده و یکپارچه فعالیت های مخاطبان، در مراسمی با حضور استاد محمد امین آراسته،بنیان گذار و مدیرکل محترم شگفتی ساز رونمایی شد.

در این مراسم، پس از ارائه گزارش توسط مسئولان مربوطه، استاد آراسته بیان داشتند:

بهینه سازی فرایندها و برنامه داشتن برای هر فعالیت، از ویژگی های مهم شگفتی ساز است.

مرکز آموزش و کار مجازی شگفتی ساز