۩ شگفتی ساز ۩ مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز

نماینده رسمی مرکز شوید

نماینده رسمی مرکز شوید

نماینده رسمی مرکز شوید

نماینده رسمی مرکز شوید

سمینار آموزش مجازی کارآفرینی در مرکز شگفتی ساز
شگفتی ساز مهمان خانه های شماست

شگفتی ساز مهمان خانه های شماست. افتخار ما به عنوان یک مجموعه آموزش مجازی ، همراهی در تمامی قدم ها با شماست...

 

 

 

مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز ؛

بنیان گذار و مدیرکل ، استاد محمد امین آراسته ،

مولف کتاب ، پژوهشگر و قهرمان ملی

به زودی در تمامی شهرهای ایران... (نمایندگان شگفتی ساز)

به اطلاع اساتید ، هنرآموزان ، کارورزان ، همکاران و اعضای محترم میرسد ، شگفتی ساز در نظر دارد در سراسر کشور ، نمایندگان رسمی جذب نماید.  جدیدترین اطلاعیه ها و جزئیات را اینجا مطالعه فرمایید.

 

مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز ؛

بنیان گذار و مدیرکل ، استاد محمد امین آراسته ،

مولف کتاب ، پژوهشگر و قهرمان ملی

چگونه یک استارت آپ راه اندازی کنیم؟
امنیتی : پنج گام حمله یک بدافزار وبی (اطلاعیه شگفتی ساز)