۩ شگفتی ساز ۩ مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز

امنیتی : پنج گام حمله یک بدافزار وبی (اطلاعیه شگفتی ساز)

شگفتی ساز,بد افزار,بدافزار,بدافزار وبی,شگفتی ساز و توصیه های امنیتی,

نمایندگان محترم سراسر کشور، همکاران و اساتید گرامی، دانشجویان و کارآموزان عزیز، پنج مرحله حمله یک بدافزار وبی را مطالعه فرمایید.   رعایت توصیه های امنیتی، ضروری است.     شگفتی ساز مرکز آموزش و کار مجازیشگفتی ساز,بد افزار,بدافزار,بدافزار وبی,شگفتی ساز و توصیه های امنیتی,

امنیتی : پنج گام حمله یک بدافزار وبی (اطلاعیه شگفتی ساز)

امنیتی : پنج گام حمله یک بدافزار وبی (اطلاعیه شگفتی ساز) 25

نمایندگان محترم سراسر کشور، همکاران و اساتید گرامی، دانشجویان و کارآموزان عزیز، پنج مرحله حمله یک بدافزار وبی را مطالعه فرمایید.

 

رعایت توصیه های امنیتی، ضروری است.

 

 

شگفتی ساز

مرکز آموزش و کار مجازی

سفارش دوره آموزشی